author-img-block

Aleid Uhl

“Ik geloof in jouw en mijn kracht"

Ik zoek de andere, verrassende kant van de ‘algemeen geaccepteerde waarheid’; de positieve daadkracht als tegenhanger van het passieve hokjes- en doemdenken in onze samenleving. Ik geloof in het individu als ‘verbinder’ bij wie ruimdenkendheid, optimisme, vertrouwen en moed centraal staan. Ik geloof in onze vrije wil en verantwoordelijkheid waarmee we onze eigen kansen scheppen, zodat we zelfredzaam zijn. Ik geloof in de kracht van het woord en beeld waarmee we doeltreffend doordringen tot iedereen, ongeacht culturele achtergrond, geslacht, sociale status, seksuele geaardheid, religie/geloofsovertuiging en leeftijd.
author-sign

SERIES

Klik op 'MIJN WERK' (zie MENU), voor een gedetailleerd overzicht.